Области на дейност

Home Pages Practice Areas 2

Трудово право и имиграция

Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева“ е специализирано в областта на трудовото право и имиграцията и предоставя правна подкрепа на работодатели и техните служители: индивидуални трудови въпроси, специфични договорености с висшия мениджърски екип, усъвършенствани системи за компенсация, съдебни спорове, трудови правоотношения и процеси на преструктуриране. Ние сме в идеална позиция да поддържаме връзка със синдикатите и работодателските организации, както и с държавни органи.

Съдебни спорове и Арбитраж

Нашите професионалисти в областта на съдебните спорове и арбитража са експерти при решаването на спорове и действаат като съветници и представители при съдебни спорове пред съд и постоянни или временни арбитражни производства - на национално и международно ниво.

Корпоративно и търговско право

Нашите познания за вътрешните и международните пазари, съчетани с подхода, ориентиран към клиента, и експертизата на нашите професионалисти ни позволяват да консултираме дружества във всички области на корпоративното/търговското право, предлагайки цялостно решение за техните правни нужди.

Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Нашият екип за защита на данните е мултидисциплинарен екип с богат опит в областта на медицината, трудовото право, корпоративното право, данъците, електронната търговия и интелектуалната собственост. Можем да ви помогнем да се ориентирате в преидзвикателствата на европейското и българското законодателство за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

Недвижими имоти

Ние предлагаме правна помощ по отношение на сделки с имоти, възбрани, наеми и други въпроси, свързани с недвижими имоти. Нашите адвокати съдействат на всички етапи от жизнения цикъл на имота – предварителна покупка, сделка, ползване и последващо прехвърляне.

Данъци

В сложния свят на данъците нашата роля е една: да бъдем продължение на Вашия бизнес. Нашето предимство идва от това, че виждаме Вашия бизнес, както Вие го виждате и си партнираме във всяка една стъпка. Заедно, ние развиваме и прилагаме план на база на Вашите нужди и Вашите цели - план, който интегрира креативни, интегрирани и търговско ориентирани данъчно ефективни решения.

Лекарствени продукти

Ние консултираме широка гама от сложни случаи, работейки както с национални, така и с международни клиенти по значими и стратегически въпроси. Събрахме значителен и релевантен опит в работата за водещи дружества в сектора на лекарствените продукти за хуманна употреба по регулаторни въпроси.

Банкиране и финанси

Нашият интегриран екип от банкови и финансови юристи и професионалисти предлага възможност за достъп до задълбочена експертиза, като помага на нашите клиенти да структурират и документират транзакции, които помагат да се осигури финансиране на почти всяка индустрия.

Европейско и антитръстово право

Имаме богат опит във всички аспекти на европейското право, включително антитръстовото право, предоставяйки превантивни съвети и консултиране на клиенти, участващи в проверки от национални и европейски органи за защита на конкуренцията.

Несъстоятелност и защита на кредиторите

Ние можем да предложим силни специални компетенции и да гарантираме ефективно разглеждане на дела, като имаме дълбок и богат опит във връзка с несъстоятелността и защитата на кредиторите.

Интелектуална собственост

Въз основа на разнообразието от експертиза на Дружеството ние сме в състояние да помагаме на нашите клиенти във всеки аспект на правата върху интелектуалната собственост, включително патенти, търговски марки, модели, имена на домейни, авторски права, във всички бизнес области и технологични области.

Корпоративно наказателно право

Нашият екип по наказателно право се отличава с висока степен на компетентност и богат професионален опит в защитата на интересите на физически и юридически лица.