АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТОЙЧЕВ И СТОЙЧЕВА"

Нашият висококвалифициран екип от професионалисти е на ваше разположение

НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ
В РАЗНООБРАЗНИ ОБЛАСТИ

като Корпоративно И Търговско Право, Недвижими Имоти, Данъци, Трудово Право и Имиграция,
Защита на Личните Данни, Съдебни Спорове

В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ

Правни услуги от адвокати с международен опит
и множество години практика

В целия свят

Имаме установени контакти с експерти в целия свят, които са готови да съдействат когато и да е, където и да е.

Нашата експертиза

Въз основа на нашата дългогодишна експертиза в множество правни области можем да съдействаме за намиране на решение на всяка ситуация.

Принципи и Ценности

Нашето Дружество предлага правни услуги и действа единствено при спазване на установени морални принципи.

Кариери

Присъединете се към нашия екип от професионалисти, а ако сте младши юрист или студент – изградете Вашата кариера при нас!

Трудово право и имиграция

Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева“ е специализирано в областта на трудовото право и имиграцията и предоставя правна подкрепа на работодатели и техните служители: индивидуални трудови въпроси, специфични договорености с висшия мениджърски екип, усъвършенствани системи за компенсация, съдебни спорове, трудови правоотношения и процеси на преструктуриране. Ние сме в идеална позиция да поддържаме връзка със синдикатите и работодателските организации, както и с държавни органи.

Съдебни спорове и Арбитраж

Нашите професионалисти в областта на съдебните спорове и арбитража са експерти при решаването на спорове и действаат като съветници и представители при съдебни спорове пред съд и постоянни или временни арбитражни производства - на национално и международно ниво.

Корпоративно и търговско право

Нашите познания за вътрешните и международните пазари, съчетани с подхода, ориентиран към клиента, и експертизата на нашите професионалисти ни позволяват да консултираме дружества във всички области на корпоративното/търговското право, предлагайки цялостно решение за техните правни нужди.

Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Нашият екип за защита на данните е мултидисциплинарен екип с богат опит в областта на медицината, трудовото право, корпоративното право, данъците, електронната търговия и интелектуалната собственост. Можем да ви помогнем да се ориентирате в преидзвикателствата на европейското и българското законодателство за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

Недвижими имоти

Ние предлагаме правна помощ по отношение на сделки с имоти, възбрани, наеми и други въпроси, свързани с недвижими имоти. Нашите адвокати съдействат на всички етапи от жизнения цикъл на имота – предварителна покупка, сделка, ползване и последващо прехвърляне.

Данъци

В сложния свят на данъците нашата роля е една: да бъдем продължение на Вашия бизнес. Нашето предимство идва от това, че виждаме Вашия бизнес, както Вие го виждате и си партнираме във всяка една стъпка. Заедно, ние развиваме и прилагаме план на база на Вашите нужди и Вашите цели - план, който интегрира креативни, интегрирани и търговско ориентирани данъчно ефективни решения.

Нашите експерти на фокус

Вилиана Стойчева

София, Съдружник

Виж профила
Явор Стойчев

София, Управляващ съдружник

Виж профила