Явор Стойчев

Начало Екип Явор Стойчев

Явор Стойчев

Управляващ съдружник

София

Езици

Английски, Български, ФренскиБиография

Явор Стойчев съдейства на множество дружества и инвеститори да установят присъствието си в България. Той е опитен професионалист в предоставянето на правни услуги и съдебно представителство/процесуални услуги на български и чуждестранни компании.
Упражнявал е адвокатска професия в София, Париж и Брюксел. Явор се фокусира върху корпоративни и търговски, данъчни консултации и данъчни съдебни спорове, търговски спорове и поверителност на данните. Той, също така, има опит в областта на фармацевтичните продукти и медицинските изделия и е съдействал на международни дружества в различни сектори, включително ИТ, фармацевтични продукти, напитки, медицински изделия, производство и минна индустрия.
Завършил е магистър по Право от СУ „Свети Климент Охридски“, София, България (с отличие), магистър по Право на Европейския съюз от СУ „Свети Климент Охридски“, София, България, магистър по Създаването на Европейските общности от Университета на Лотарингия, Франция (най-добър в класа, награда от френския посланик в България), както и Счетоводство, одит и корпоративен анализ в Университета по финанси и застраховане, София, България.
Явор владее английски, френски и български и има основни познания по немски и мандарин.
Явор е завършил множество курсове в широк спектър от области, включително заетост, данъци, международно данъчно облагане, преки и косвени данъци, технологии в производството и програмиране, а също така има статии в юридически издания, включително българското дигитално юридическо списание Gramada.org.

Образование

1) Droit de la construction européenne, Universite de Lorraine, Франция;
2) Право на Европейския съюз, СУ „Св. Климент Охридски“, България;
3) Европейски летен университет 2017, Румъния и България;
4) Магистър по право, Софийски университет Свети Климент Охридски, България
5) Магистър по счетоводство, одит и корпоративен анализ, Университет по застраховане и финанси, България


Награди & Признания

1) Завършил с отличие магистър по право;
2) Награда на Посолството на Френската република в България
Приложимост на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика

Решения и тенденции на Европейския съд

Правото и новите технологии

Иновации и добри практики в здравния сектор

Принципи на ДДС от правото на ЕС

Изменението на Закона за обществените поръчки. Процедури за възлагане на обществени поръчки

Договорните структури в трудовото право

Нови течения в трудовото право

Социалноосигурително и здравноосигурително законодателство

Практически аспекти от прилагането на българското трудово и осигурително законодателство