Корпоративно наказателно право

Начало Корпоративно наказателно право

Корпоративно наказателно право

Ние идентифицираме проблемите и нуждите на нашите клиенти, независимо от бизнес сектора, в който оперират, с цел да им предложим най-подходящата за тях стратегия за водене на съдебни спорове, включително съвети по време на фазата преди съдебния процес.

Ние съчетаваме ефективността и мултидисциплинарния подход на голяма адвокатска кантора с експертизата на професионалисти с над двадесет години опит в специализирана сфера като наказателното право. Това означава по-бърз отговор на вашите нужди и по-голяма ефективност, когато става въпрос за управление на разходите.

Нашите области на работа включват

 • Престъпност, свързана с дружествени активи/Корпоративна наказателна отговорност
 • Престъпления против собствеността и против кредиторите
 • Пране на пари
 • Престъпления срещу държавните органи и съдебната система (престъпни длъжностни престъпления, подкупи и корупция)
 • Престъпления, свързани с публичните финанси и социалното осигуряване
 • Екологични престъпления
 • Престъпления срещу неприкосновеността на личния живот
 • Престъпления срещу репутацията (набедяване и престъпна обида)
 • Фалшификация и невярно представяне
 • Престъпления срещу интелектуалната собственост
 • Екстрадиране и международни заповеди за арест

Свързани професионалисти

Явор Стойчев

София, Управляващ съдружник

Виж профила