Корпоративно и търговско право

Начало Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

По-конкретно, Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева“ се фокусира върху предлагането на своите клиенти на практични и индивидуални решения, като взема предвид контекста, в който те упражняват своята дейност и юрисдикциите, в които работят, предоставяйки глобална, дългосрочна визия, без да изпуска от поглед потенциални репутационни и други правни рискове, с които клиентът може да се сблъска вбъдеще.

Качеството на нашите услуги и способността ни да реагираме ни спечелиха доверието и лоялността на местни и международни клиенти; по същия начин, нашето често участие във всички видове вътрешни и международни транзакции, на местни и нововъзникващи пазари, предоставяйки иновативни решения на изключително сложни технически проблеми, ни спечели признанието на международната юридическа общност.

Нашите области на работа включват:

  • Учредяване на дружества
  • Корпоративно управление
  • Сливания и придобивания
  • Увеличаване на капитала
  • Корпоративни промени
  • Търговски дю дилиджънс
  • Търговски договори
  • Представителство в общи събрания, изготвяне и подготовка на всички видове корпоративни правни документи

Свързани професионалисти

Вилиана Стойчева

София, Съдружник

Виж профила
Мирела Лазарова

София, Адвокат

Виж профила
Михаела Гаврилова

София, Младши юрисконсулт

Виж профила
Веселина Георгиева

София, Юрисконсулт

Виж профила