Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Начало Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Ние консултираме и подпомагаме клиенти във всички аспекти на европейската, българската и международната защита на данните и неприкосновеността на личния живот по отношение на обработката на всички видове лични данни, включително специалната защита на чувствителни лични данни, оценки на въздействието, записи на обработващи дейности, служители по защита на данните, уведомления до субекти на данни и др.

Нашите области на работа включват:

  • Съответствие на уеб страниците със законовите изисквания за уеб страници (условия, събиране на данни по съгласие, политика за поверителност и бисквитки)
  • Уведомления и одобрения от Комисията за защита на личните данни или други органи
  • Анализ на потока от данни и предложения за действие
  • Одитни доклади за съответствие
  • Съответствие, свързано с изискванията за трудови договори
  • Подготовка и управление на ROPA
  • Изготвяне и изменение на вътрешни процедури и политики за защита на данните

Свързани професионалисти

Вилиана Стойчева

София, Съдружник

Виж профила
Мирела Лазарова

София, Адвокат

Виж профила
Явор Стойчев

София, Управляващ съдружник

Виж профила
Михаела Гаврилова

София, Младши юрисконсулт

Виж профила