Трудово право и имиграция

Начало Трудово право и имиграция

Трудово право и имиграция

Нашите адвокати са експерти по имиграционното право на Европейския съюз и българското имиграционно право и имат широки познания за националните имиграционни процедури. Те предоставят ясни професионални съвети по въпроси, свързани с имиграцията и ще бъдат до вас през всяка стъпка от вашия имиграционен процес.

Ние работим с широк кръг клиенти, като консултираме както фирми, така и физически лица.

Нашите области на работа включват

  • Възникване на трудовото правоотношение
  • Изготвяне на договори, длъжностни характеристики и специфични въпроси за разрешителни за работа
  • Постоянно предоставяне на съвети и помощ по време на трудовото правоотношение
  • Масови уволнения
  • Прекратяване на трудови договори
  • Дисциплинарно производство и дисциплинарни уволнения
  • Оценка и преодоляване на нормативната защита срещу уволнение

Свързани професионалисти

Мирела Лазарова

София, Адвокат

Виж профила
Явор Стойчев

София, Управляващ съдружник

Виж профила
Михаела Гаврилова

София, Младши юрисконсулт

Виж профила
Веселина Георгиева

София, Юрисконсулт

Виж профила